Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Plankton Store.

 
STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
 
Sklep internetowy Plankton Store, działający pod adresemi plankton.pl, sklep.plankton.pl, planktondladomu.pl, plankton.store prowadzony przez DESIGNED Grzegorz Sobolewski z siedzibą w Polsce w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, NIP: 951 194 07 43 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Ksawerów 21 budynek B, 02-656 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: sklep@plankton.pl, pod numerem telefonu: +48 22 201 23 56 . 
 
Do korzystania ze sklepu internetowego planktondladomu.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 1.2GHz, 4GB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280x1024 i 1024 kolorów oraz zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka stron internetowych (Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Edge, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 
Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Plankton Store towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu sklep.plankton.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym sklep.plankton.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego sklep.plankton.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego sklep.plankton.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 
Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.plankton.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.
 
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 
TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Zamówienia w sklepie internetowym sklep.plankton.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu sklep.plankton.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
 
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji może zostać dodatkowo potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 
 
Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą elektroniczną.
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 
Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 
Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: DESIGNED Grzegorz Sobolewski, ul. Ksawerów 21 budynek B, 02-656 Warszawa, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. 
 
Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz uszkodzenia wynikające ze złego pakowania do transportu przesyłki zwrotnej.
W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.
 
PŁATNOŚĆ
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 
W sklepie Plankton Store istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 
Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego firmy DESIGNED Grzegorz Sobolewski. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
 
Płatność e-przelewem i/lub kartami kredytowymi za pośrednictwem serwisu DotPay, Shoper Płatności - wybierając te metody, Kupujący obciążany jest dodatkowym kosztem w wysokości podanej w koszyku podczas składania zamówienia. Sklep obsługuje płatności kartami: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 
Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na początku składania zamówienia.
 
Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu DotPay, Shoper Płatności.
Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.
 
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl, Shoper Płatności.
 
DOSTAWA
 
Zamówione towary są dostarczane na terytorium Europy.
 
Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu Plankton Store.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.
W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Plankton Store 
Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub paczką Poczty Polskiej.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący chyba, że dokonał zamówienia z bezpłatną przesyłką kurierską lub paczkomatową.
Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności.
 
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 
Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie.
Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający.
Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Plankton Store zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".
 
W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 
GWARANCJA I SERWIS
 
Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Plankton Store są objęte 12 miesięczną gwarancją Sprzedającego.
Za wadę produktu nie uznaje się naturalnego zużycia produktu w szczególności procesy utleniania i innych reakcji chemicznych powłok metali, np. mosiądzu, miedzi, aluminium, stali, skóry.
Podstawą reklamacji jest oryginał lub kopia dokumentu zakupu.: paragon, faktura.
 
REKLAMACJE I ZWROTY
 
Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 
W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – oryginał dokumentu gwarancyjnego lub kopię dokumentu zakupowego.
 
Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 
W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).
 
Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Zamieszczone na stronach sklepu internetowego Plankton Store zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia jak również w wyniku istnienia specyficznych śladów narzędzi użytych do produkcji produktów (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, stopień utlenienia, faktura, wykończenie krawędzi itp.).
 
Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Plankton Store towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 
DESIGNED Grzegorz Sobolewski z siedzibą w Polsce w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, NIP: 951 194 07 43 jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym Plankton Store.
Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).
 
Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez DESIGNED Grzegorz Sobolewski oraz ich poprawiania.
Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 
Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Plankton Store konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego Plankton Store zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 
Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym http://sklep.plankton.pl, oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego Plankton Store.
 
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Plankton Store konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 27.06.2021 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl